CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Friday, September 12, 2008

falsafah pendidikan kebangsaan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang
dan harmonis dari segi jasmani,emosi,rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.

0 comments: